Kim Linh

Quan Thế Âm Mẹ Hiền

-

Kim Linh

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Quan Thế Âm Mẹ Hiền

- Sáng tác : Phạm Xuân Hoàn.
- Trình bày : Kim Linh

- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !

- Mẹ Quán Thế Âm, từ bi hỹ xã, cứu khổ đàn con thơ, lầm đường lạc lối một đời vô minh.
- Con xin nguyện Phật giúp con, tìm đường thoát tử sinh, tìm nương thuyền bến giác, cho con bước vào đạo, lòng thành tự nguyện quy y, dưới chân Tam Bảo.
- Từ nay...con nguyện. noi gương đức hạnh, lòng từ của mẹ, một vị Bồ Tát, cứu tử độ sanh, khắp nơi nơi.

- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !

- Nước trong cứu khổ cam lồ, tưới trôi phiền não, muôn phương ngàn đời. Giúp cho con thấy chính mình, ơn Thầy dạy dỗ cho con hiểu đạo. Nhờ đó con nguyện hành theo chánh pháp, dần càng sáng tỏ chân tâm.

- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !

- Đời này rồi đến đời sau, ơn Thầy con khắc tận vào trong tâm. Nhớ ơn Thầy chỉ lối cho con, con nguyện dứt trừ tâm ma chướng, học hỏi những đức tính cao đẹp của Đức Phật. Nguyện sớm tối hành trì tinh tấn, bỏ luyến ái thệ dựng Bồ Đề.

- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !

- Ngàn xưa đó ba nghiệp tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Nay con dốc lòng sám hối...Lìa xa cõi ngũ trược . Xin được sanh về, cõi Tây Phương cực lạc. Nhành dương cứu tử mẹ cứu độ khổ luỵ trần gian. Con nguyện noi theo, đức hạnh lòng từ bi của Mẹ, một vị Bồ Tát, cứu khổ độ sanh, khắp muôn nơi. Mẹ Phật Quan Âm, cứu khổ nạn tai khắp mọi miền.

- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !
- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !
- Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát !

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Kim Linh

Video Kim Linh

Thêm
Hủy