Dung Tổ Nhi

搜神记 / Sưu Thần Ký

-

Dung Tổ Nhi

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 搜神记 / Sưu Thần Ký

dang chu fu qian dé ni xin chong sì sheng xian yin tian you yan
dang zhen hú tú wèi céng fa jiào wo gai fu kàn nán jí kuài méi you bing shan
dang chu zhuan xin deng ni zhú guang wan can cóng méi you rèn shí là zhú zen yàng xiao sàn
dang ni de guang huán àn guò shì jian huo chái hé yòng kùn zài wu zhi shan

ér shén jì shi líng cái zhi tian dà dì dà zhuan dé kuài
mèng huàn de sheng yá wú fei tuo shou guàng jie guài dé shuí
yào jìng bài ni biàn méi shì lì jìng guan shì tài

wàng diào shuí shì ni jì zhù wo yì you zì ji jiàn dì
wú lùn ni ji gao shen jià yì di guò qing hua cí qì
píng hé wo zì ji zhi gù tóu zi yú ài qíng

kùn zài wei xiao yu zhòu sun shi duì dà shì jiè de hao qí
huí wèi shuí shì ni wang rì you shèn me pin wèi
zhi yào gan yuan fei yì néng zì chuàng wo de sou shén jì
mó liàn wo zì ji zuò rén mù guang gao guò jù sàn fèn lí
jiù píng ni xiàng ài dà bú le tí sheng yan jì dang zuò xì

cóng qián zhi dong qíng rén de gan dòng lì liàng zuì zhen guì
wèi dòng xi xiao xiàng dà jie biàn dì huá lì áng qi tóu
kàn jiàn shì jiè wo ye huì you wo de qì shì Woo

wàng diào shuí shì ni jì zhù wo yì you zì ji jiàn dì
wú lùn ni ji gao shen jià yì di guò qing hua cí qì
píng hé wo zì ji zhi gù tóu zi yú ài qíng
kùn zài wei xiao yu zhòu sun shi duì dà shì jiè de hao qí

huí wèi shuí shì ni wang rì you shèn me pin wèi
zhi yào gan yuan fei yì néng zì chuàng wo de sou shén jì
mó liàn wo zì ji zuò rén mù guang gao guò jù sàn fèn lí
jiù píng ni xiàng ài dà bú le tí sheng yan jì dang zuò xì

pao kai ni xian shí qù shen mei wang hòu wo biàn you zì ji jiàn dì
wú lùn ài ji gao shen jià yì di guò qing hua cí qì
píng hé wo zì ji zhi gù tóu zi yú ài qíng
kùn zài ni xiao yu zhòu sun shi kàn dà shì jiè de qì
huí wèi shuí shì ni wang rì you shèn me pin wèi
zhi yào gan yuan fei yì néng zì zuò wo de yan hua jì
chóu shì wo zì ji ruò rán mù guang gao guò jù sàn fèn lí
fèng chéng ni yin wang rì shuang yan wú zhu bú tíng fàng dà ni

xiang kuài lè bú kào shén jì cái dong chuàng shì jì

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Dung Tổ Nhi

Video Dung Tổ Nhi

Thêm
Hủy