Giáng Ương Trác Mã

赞歌/ Tán Ca

-

Giáng Ương Trác Mã

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 赞歌/ Tán Ca

每当金色的尼玛(太阳)爬上山坡
辽阔的草原就飘来悠扬的歌
多情的姑娘呦翩翩起舞
勇敢的汉子从你身边打马走过
那是爱情圣洁的赞歌
那是高原古老的传说
美丽的卓玛甜美的歌呀
赶走多少忧愁多少寂寞
--------------------------------
心在牵挂中惦念,情在惦念中飘扬
月光下,夜风中,悠悠飘来心乐声声
乐声湿润双眼,也勾起情丝无尽长
听着美丽卓玛甜美的歌
也赶走我们的忧愁和寂寞
卓玛------愿你永远年轻漂亮!
--------------------------------
每当明亮的达瓦(月亮)洒满山坡
寂静的雪山就传来动听的歌
神秘的布达拉为你祈祷
清清的拉萨河为你默默诉说
那是藏家美好的心愿
那是雪域幸福的生活
美丽的卓玛甜美的歌呀
暖了雪山暖了人们心窝
那是藏家美好的心愿
那是雪域幸福的生活
美丽的卓玛甜美的歌呀
暖了雪山暖了人们心窝
暖了雪山暖了人们心窝
卓玛的歌......

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Giáng Ương Trác Mã