AC&M

Thằng Bờm

-

AC&M

Sáng tác: Vũ Đình Ân

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Thằng Bờm

Thằng Bờm có cái quạt mo (có cái quạt mo) quạt mo. Quạt mo có để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) ba bò chín trâu (chín trâu) ba bò chín trâme; Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu (chẳng lấy trâu) lấy trâu đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) ao sâu cá mè (cá mè) ao sâu cá mè; Bờm rằng Bờm chằng lấy mè (chẳng lấy mè) lấy mè đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) một bè gỗ lim (gỗ lim) một bè gỗ lim; Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim (chẳng lấy lim) lấy lim đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) con chim đồi mồi (con chim đồi mồi) con chim đồi mồi; Bờm rằng Bờm chẳng lấy chim (chẳng lấy chim) lấy chim đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) nắm xôi Bờm cười, nắm xôi Bờm cười, cười vui.
Thằng Bờm có cái quạt mo (có cái quạt mo) quạt mo. Thằng Bờm có cái quạt mo, quạt mo. Quạt mo có để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) ba bò chín trâu (chín trâu) ba bò chín trâme; Bờm rằng Bờm hổng lấy trâu (hổng lấy trâu) lấy trâu đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) ao sâu cá mè (cá mè) ao sâu cá mè; Bờm rằng Bờm hổng lấy mè (hổng lấy mè) lấy mè đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) một bè gỗ lim (gỗ lim) một bè gỗ lim; Bờm rằng Bờm hổng lấy lim (hổng lấy lim) lấy lim đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) con chim đồi mồi (con chim đồi mồi) con chim đồi mồi; Bờm rằng Bờm hổng lấy chim (hổng lấy chim) lấy chim đổi lấy quạt mo. Quạt mo không để cho không quạt mo; phú ông xin đổi (xin đổi) nắm xôi Bờm cười, nắm xôi Bờm cười, cười vui.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát AC&M

Thêm
Hủy