Hàn Bảo Nghi

爆竹一声大地春/ Tiếng Pháo Xuân Nổ Trên Mảnh Đất Xuân

-

Hàn Bảo Nghi

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 爆竹一声大地春/ Tiếng Pháo Xuân Nổ Trên Mảnh Đất Xuân

爆竹一声大地一春 乓令乓朗乓朗乓
歌 爆竹一声大地一春 乓令乓朗乓朗乓
词 春风阵阵 春风阵阵 恭喜新春迎财神
转 财源滚滚 财源滚滚 四季大顺享利通
自 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
音 爆竹一声大地一春 乓令乓朗乓朗乓
魁 爆竹一声大地一春 乓令乓朗乓朗乓
网 春风阵阵 春风阵阵 恭喜新春迎财神
i 财源滚滚 财源滚滚 四季大顺享利通
n (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
k 听哪 乓令乓朗乓朗 响得那个满村满街城
u 看哪 乓令乓朗乓朗 齐都大家来迎春神
i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
· 春风阵阵 春风阵阵 恭喜新春迎财神
c 财源滚滚 财源滚滚 四季大顺享利通
o 爆竹一声大地一春 乓令乓朗乓朗乓
m 爆竹一声大地一春 乓令乓朗乓朗乓

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Hàn Bảo Nghi

Thêm
Hủy