Trương Tín Triết

信仰 / Tín Ngưỡng (Năm Tháng Vội Vã Movie OST)

-

Trương Tín Triết

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 信仰 / Tín Ngưỡng (Năm Tháng Vội Vã Movie OST)

每当我听见忧郁的乐章

勾起回忆的伤

每当我看见白色的月光

想起你的脸庞

明知不该去想不能去想

偏又想到迷惘

是谁让我心酸谁让我牵挂

是你啊

我知道那些不该说的话

让你负气流浪

想知道多年漂浮的时光

是否你也想家

如果当时吻你当时抱你

也许结局难讲

我那么多遗憾那么多期盼

你知道吗

我爱你

是多么清楚

多么坚固的信仰

我爱你

是多么温暖

多么勇敢的力量

我不管心多伤

不管爱多慌

不管别人怎么想

爱是一种信仰

把我 带到你的身旁我爱你

是忠于自己

忠于爱情的信仰

我爱你

是来自灵魂

来自生命的力量

在遥远的地方

你是否一样

听见我的呼喊

爱是一种信仰

把你 带回我的身旁Měi dāng wǒ tīngjiàn yōuyù de yuèzhāng

gōu qǐ huíyì de shāng

měi dāng wǒ kànjiàn báisè de yuèguāng

xiǎngqǐ nǐ de liǎnpáng

míngzhī bù gāi qù xiǎng bùnéng qù xiǎng

piān yòu xiǎngdào míwǎng

shì shuí ràng wǒ xīnsuān shuí ràng wǒ qiānguà

shì nǐ a

wǒ zhīdào nàxiē bù gāi shuō dehuà

ràng nǐ fùqì liúlàng

xiǎng zhīdào duōnián piāofú de shíguāng

shìfǒu nǐ yě xiǎng jiā

rúguǒ dāngshí wěn nǐ dāngshí bào nǐ

yěxǔ jiéjú nán jiǎng

wǒ nàme duō yíhàn nàme duō qī pàn

nǐ zhīdào ma

wǒ ài nǐ

shì duōme qīngchǔ

duōme jiāngù de xìnyǎng

wǒ ài nǐ

shì duōme wēnnuǎn

duōme yǒnggǎn de lìliàng

wǒ bùguǎn xīn duō shāng

bùguǎn ài duō huāng

bùguǎn biérén zěnme xiǎng

ài shì yī zhǒng xìnyǎng

bǎ wǒ dài dào nǐ de shēn pángwǒ ài nǐ

shì zhōngyú zìjǐ

zhōngyú àiqíng de xìnyǎng

wǒ ài nǐ

shì láizì línghún

láizì shēngmìng de lìliàng

zài yáoyuǎn dì dìfāng

nǐ shìfǒu yīyàng

tīngjiàn wǒ de hūhǎn

ài shì yī zhǒng xìnyǎng

bǎ nǐ dài huí wǒ de shēn páng

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Trương Tín Triết

Video Trương Tín Triết