Cách Cách

游牧情歌/ Tình Ca Du Mục

-

Cách Cách

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 游牧情歌/ Tình Ca Du Mục

青青的牧草 微风中婆娑
奔驰的骏马 追赶着快乐
马头琴声响 听风在唱歌
是谁在弹奏 沐浴了爱河
雪白的羊群 天上的云朵
想牵你的手 一起去漂泊
只为你绽放 深深的笑窝
有了你的爱 心不会寂寞
想为你唱一首游牧的情歌
想陪你走过所有天辽地阔
天上有鸿雁飞过 花香也飘过
你身边有一个我 深深爱着
想为你唱一首游牧的情歌
想陪你看完所有灿烂烟火
夜空有繁星闪烁 湖面荡清波
我身边有一个你 深深爱着
青青的牧草 微风中婆娑
奔驰的骏马 追赶着快乐
马头琴声响 听风在唱歌
是谁在弹奏 沐浴了爱河
雪白的羊群 天上的云朵
想牵你的手 一起去漂泊
只为你绽放 深深的笑窝
有了你的爱 心不会寂寞
想为你唱一首游牧的情歌
想陪你走过所有天辽地阔
天上有鸿雁飞过 花香也飘过
你身边有一个我 深深爱着
想为你唱一首游牧的情歌
想陪你看完所有灿烂烟火
夜空有繁星闪烁 湖面荡清波
我身边有一个你 深深爱着
想为你唱一首游牧的情歌
想陪你走过所有天辽地阔
天上有鸿雁飞过 花香也飘过
你身边有一个我 深深爱着
想为你唱一首游牧的情歌
想陪你看完所有灿烂烟火
夜空有繁星闪烁 湖面荡清波
我身边有一个你 深深爱着
我身边有一个你 深深爱着
我身边有一个你 我们深深爱着

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Cách Cách

Video Cách Cách

Thêm
Hủy