Cung Nguyệt

爱情买卖/ Tình Yêu Mua Bán

-

Cung Nguyệt

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 爱情买卖/ Tình Yêu Mua Bán

Chūmài wǒ de ài bīzhe wǒ líkāi
Zuìhòu zhīdào zhēnxiàng de wǒ yǎnlèi diào xiàlái
Chūmài wǒ de ài nǐ bèile liángxīn zhài
Jiùsuàn fùchū zài duō gǎnqíng yě zài mǎi bù huílái
Dāngchū shì nǐ yào fēnkāi fēnkāi jiù fēnkāi
Xiànzài yòu yào yòng zhēn'ài bǎ wǒ hōng huílái
Àiqíng bùshì nǐ xiǎng mài xiǎng mǎi jiù néng mài
Ràng wǒ zhēng kāi ràng wǒ míngbái fàngshǒu nǐ de ài
Shuōchàng: Chūmài nǐ de ài bīzhe nǐ líkāi
Kàn dào tòngkǔ de nǐ wǒ de yǎnlèi yě diào xiàlái
Chūmài nǐ de ài wǒ bèile liángxīn zhài
Jiùsuàn fùchū zài duō gǎnqíng yě zài mǎi bù huílái
Suīrán dāngchū shì wǒ yào fēnkāi hòulái cái míngbái
Xiànzài wǒ yòng wǒ de zhēn'ài xīwàng bǎ nǐ hōng huílái
Wǒ míngbái shì wǒ cuòle àiqíng xiàng nǐ shuō de
Tā bùshì mǎimài jiùsuàn qiānjīn lái mǎi dōu bù mài

Chūmài wǒ de ài bīzhe wǒ líkāi
Zuìhòu zhīdào zhēnxiàng de wǒ yǎnlèi diào xiàlái
Chūmài wǒ de ài nǐ bèile liángxīn zhài
Jiùsuàn fùchū zài duō gǎnqíng yě zài mǎi bù huílái
Dāngchū shì nǐ yào fēnkāi fēnkāi jiù fēnkāi
Xiànzài yòu yào yòng zhēn'ài bǎ wǒ hōng huílái
Àiqíng bùshì nǐ xiǎng mài xiǎng mǎi jiù néng mài
Ràng wǒ zhēng kāi ràng wǒ míngbái fàngshǒu nǐ de ài
Hěnxīn bǎ wǒ lái shānghài ài zhème yìwài
Yòngxīn jiāoguàn de zhēn'ài kūwěi cái míngbái
Àiqíng bùshì nǐ xiǎng mài xiǎng mǎi jiù néng mài
Ràng wǒ kàntòu chīxīn de rén bùpèi yǒu zhēn'ài
Dāngchū shì nǐ yào fēnkāi fēnkāi jiù fēnkāi
Xiànzài yòu yào yòng zhēn'ài bǎ wǒ hōng huílái
Àiqíng bùshì nǐ xiǎng mài xiǎng mǎi jiù néng mài
Ràng wǒ zhēng kāi ràng wǒ míngbái fàngshǒu nǐ de ài

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Cung Nguyệt

Video Cung Nguyệt

Thêm
Hủy