Trúc Mai

Trăng Tàn Trên Hè Phố

-

Trúc Mai

Sáng tác: Phạm Thế Mỹ

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Trăng Tàn Trên Hè Phố

Chưa có lời bài hát!

Bài Hát Trúc Mai

Video Trúc Mai

Thêm
Hủy