Cung Nguyệt

桃花运/ Vận Đào Hoa

-

Cung Nguyệt

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 桃花运/ Vận Đào Hoa

风吹桃林满树花
歌 喜鹊枝头叫喳喳
词 果园的哥哥走了桃花运
转 姐妹三人都看上他
自 哎呀呀走了桃花运
音 姐妹三人都看上他
魁 大姐看上他人才好
网 二姐看上他有办法
i 小妹妹看上他勤劳能致富
n 想得脸上羞答答
k 哎呀呀走了桃花运
u 个个都想嫁给他
i 风吹桃林满树花
· 喜鹊枝头叫喳喳
c 果园的哥哥走了桃花运
o 姐妹三人都看上他
m 哎呀呀走了桃花运
 姐妹三人都看上他
 大姐看上他人才好
 二姐看上他有办法
 小妹妹看上他勤劳能致富
 想得脸上羞答答
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
 ---music---
 风吹桃林满树花
 喜鹊枝头叫喳喳
 果园的哥哥走了桃花运
 姐妹三人都看上他
 哎呀呀走了桃花运
 姐妹三人都看上他
 大姐看上他人才好
 二姐看上他有办法
 小妹妹看上他勤劳能致富
 想得脸上羞答答
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
 啦啦啦啦啦啦
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
 啦啦啦啦啦啦
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
 啦啦啦啦啦啦
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
 啦啦啦啦啦啦
 哎呀呀走了桃花运
 个个都想嫁给他
相关专辑

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Cung Nguyệt

Video Cung Nguyệt