Hải Lai A Mộc

Vị Vương Cô Độc (孤独的王) (DJ名龙版)

-

Hải Lai A Mộc

Sáng tác: Hải Lai A Mộc, Vương Trung Dịch

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát Vị Vương Cô Độc (孤独的王) (DJ名龙版)

Bàn shēng chóu bàn shēng yōu
Bàn shēng liú lí bàn shēng kǎn
Bù jué chuāng wài yòu shì hán dōng xuě
Wǒ de lèi wǒ de shāng
Wǒ de gū dú wǒ de bēi
Xí guàn hé chǔ jiǔ zuì hé chǔ ān.

Nǐ xiào wǒ kàn bù pò jìng huā shuǐ yuè
Wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíng shēn yì zhòng
Nài hé rén jiān yǐ qiān hú yǎn jì mò
Xì zǐ rù huà yī shēng yī tiān yá
Máng máng shì jiān dàn dàn yǐ wú qiān
Gū dú yī shì nǐ wèi jiàn tā lèi liú bā.

Bù yòng kū bù yòng wèn
Bù yòng yí hàn bù yòng lián
Rén shēng bù guò shì yī cháng xiū háng
Wǒ de lèi wǒ de shāng
Wǒ de gū dú wǒ de bēi
Xí guàn hé chǔ jiǔ zuì hé chǔ ān.

Nǐ xiào wǒ kàn bù pò jìng huā shuǐ yuè
Wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíng shēn yì zhòng
Nài hé rén jiān yǐ qiān hú yǎn jì mò
Xì zǐ rù huà yī shēng yī tiān yá
Máng máng shì jiān dàn dàn yǐ wú qiān
Gū dú yī shì nǐ wèi jiàn tā lèi liú bā.

Nǐ xiào wǒ kàn bù pò jìng huā shuǐ yuè
Wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíng shēn yì zhòng
Nài hé rén jiān yǐ qiān hú yǎn jì mò
Xì zǐ rù huà yī shēng yī tiān yá
Máng máng shì jiān dàn dàn yǐ wú qiān
Gū dú yī shì nǐ wèi jiàn tā lèi liú bā
Gū dú yī shì nǐ wèi jiàn tā lèi liú bā.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Hải Lai A Mộc