Quách Tuấn Du

Vui Trong Ánh Đạo

-

Quách Tuấn Du

,

Bằng Cường

,

Võ Hạ Trâm

,

Thu Trang

Sáng tác: Hà Mai Tân

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

Lời bài hát Vui Trong Ánh Đạo

Vui Trong Ánh Đạo.
ST: Hà Mai Vân.
Vui trong ánh đạo con quỳ chấp tay dâng hương, ánh mắt từ bi Phật ban bình an cho nhân thế.
Vui trong ánh đạo đến chùa con thật bình an, ấm áp chuông chùa con thầm niệm Phật nam mô.
ĐK:
Con thành tâm dâng bài ca lên phật.
Đức đại từ xóa dịu nỗi khổ đau,
Trước đài sen con tri ân ngài đã
Ban cho đời lòng đại từ, đại bi.

Vui trong ánh đạo con thành kính dâng hương hoa, ánh sáng từ bi Phật ban bình an cho nhân thế.
Vui trong ánh đạo bao người không còn khổ đau, kính dâng lên ngài tâm hồn thành kính của con.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Quách Tuấn Du

Video Quách Tuấn Du

Thêm
Hủy