Block B

Wanna B

-

Block B

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hàn Quốc

Lời bài hát Wanna B

Wow Wow Wow
Bounce Bounce Bounce
Round Round Round
Sound Sound Sound
down down
수고 많았어 나 또한
억누르고 참았어
땀 냄새 진하게 배인 트레이닝복
대중교통과 작별을 고하고 왔어
자 원하는걸 말해
Rap, dance, performence
상상 이상의 뭔가를
선사할테니까 믿어줘
우리는 필요치않아 리허설
불보다 뜨거운
등장으로 앞길은
OH OH OH OH
어떤 어둠도
실력으로 밝히는
OH OH OH OH
지금을 위해 준비한 Block B
하나둘씩 이제 묻기 시작해
Who this
우린 시작된 변화의 중심
외쳐 우릴 원한다면 Wanna B
비켜 내가 나타나면 Wanna B
뱉어 우린 제멋대로
누가 뭐래 그래
We do it do it do it Now
Bom Bom Bom
Wanna B Wanna B
Wanna B Wanna B
미쳐봐 오늘 밤밤밤
Wanna B Wanna B
Wanna Wanna Wanna B
This is B.B Bom Bom Bom
Wanna B Wanna B
Wanna B Wanna B
우리들만의 밤밤밤
Wanna B Wanna B
Wanna B Wanna B
You wanna be star
you wanna be famous
You wanna be high
you wanna be gorges
nono 그전에 B.B wanna be
길잃은 아이처럼
꾸물대지 말고 올라가
똑같은 똑같은 곡
똑같은 똑같은 포즈
Get down down down
질리고 비슷한건
우리가 바꿔 Here we go
불보다 뜨거운
등장으로 앞길은
OH OH OH OH
어떤 어둠도
실력으로 밝히는
OH OH OH OH
관객들의 큰 함성 어디로
팬들의 고함도 여기로
모든 걸 다
줄 수 있어 따라와봐
외쳐 우릴 원한다면 Wanna B
비켜 내가 나타나면 Wanna B
뱉어 우린 제멋대로
누가 뭐래 그래
We do it do it do it Now
B L O C K B HO HO Hands up
B L O C K B HO HO Hands up
외쳐 우릴 원한다면 Wanna B
비켜 내가 나타나면 Wanna B
뱉어 우린 제멋대로
누가 뭐래 그래
We do it do it do it Now
Bom Bom Bom
Wanna B Wanna B
Wanna B Wanna B
미쳐봐 오늘 밤밤밤
Wanna B Wanna B
Wanna Wanna Wanna B
This is B.B Bom Bom Bom
Wanna B Wanna B
Wanna B Wanna B
우리들만의 밤밤밤
Wanna B Wanna B
Wanna B Wanna B

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Block B

Video Block B