T-ARA

What's My Name? (Chinese Ver.)

-

T-ARA

Sáng tác: Brave Brothers, Chakun (Electroboyz), 2Champ

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát What's My Name? (Chinese Ver.)

Bùyào shuō xiànzài xiǎng shuō de
Dōu shì huǎng qiān wàn bùyào ràng wǒ kū
I want to know why you go away away
Wǒ de huídá xiǎnrán shì no no

Nǐ zǒng shì duì wǒ shuō I’m sorry sorry
Měitiān chóngfùzhe tóngyàng de story
Oh jīntiān yīnwèi nǐ wǒ zài cry again again
Yī kàn jiù zhīdào yòu shì nǐ de huǎngyán

Suīrán yǐ shāng de tài shēn dào xiànzài
Bùyào xiǎng ānwèi wǒ
Nǐ shì nàyàng de rén zhè zhēn de bù hǎoxiào
Wǒ bù zài xūyào nǐle

Wǒ jiào nǚ péngyǒu shénme
Bù míngbái nǐ wèishéme zǒng shì kànzhe biérén
Wǒmen jiāowǎngle hǎojǐ niánle
Zěnme lián wǒ de míngzì dōu bù zhīdào

Wǒ de míngzì wǒ de míngzì wǒ de míngzì
Shì shén shénme
Wǒ de míngzì wǒ de míngzì wǒ de míngzì
You don’t know ma name
What’s ma name

Zhè qíjiān shì
Wǒ zuò de bùgòu
Háishì huòxǔ wǒ yǒu
Zuò cuò dì dìfāng
Bùshì zhèyàng babe
Wǒ shòu bùliǎole
Wǒ de huídá xiǎnrán shì no no

Suīrán yǐ shāng de tài shēn dào xiànzài
Bùyào xiǎng ānwèi wǒ
Nǐ shì nàyàng de rén zhè zhēn de bù hǎoxiào
Wǒ bù zài xūyào nǐle

Wǒ jiào nǚ péngyǒu shénme
Bù míngbái nǐ wèishéme zǒng shì kànzhe biérén
Wǒmen jiāowǎngle hǎojǐ niánle
Zěnme lián wǒ de míngzì dōu bù zhīdào

Wǒ de míngzì wǒ de míngzì wǒ de míngzì
Shì shén shénme
Wǒ de míngzì wǒ de míngzì wǒ de míngzì
You don’t know ma name
What’s ma name

Quándōu shì huǎngyán de nǐ
Bié shuǎ wǒle wǒ bù zài xiāngxìn
Zǒng shì wǒ hěn pà yīnwèi nǐ huòxǔ
Zhēn de líkāi wǒle

Wǒ jiào nǚ péngyǒu shénme
Bù míngbái nǐ wèishéme zǒng shì kànzhe biérén
Wǒmen jiāowǎngle hǎojǐ niánle
Zěnme lián wǒ de míngzì dōu bù zhīdào

Wǒ de míngzì wǒ de míngzì wǒ de míngzì
Shì shén shénme
Wǒ de míngzì wǒ de míngzì wǒ de míngzì
You don’t know ma name
What’s ma name

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát T-ARA

Video T-ARA

Thêm
Hủy