4MINUTE

Whatcha Doin’ Today

-

4MINUTE

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hàn Quốc

Lời bài hát Whatcha Doin’ Today

Yeah It’s 4MINUTE and Brave sound,
Let go
A-ha a-ha ah ah a-ha
A-ha a-ha

오늘 뭐해 (4MINUTE)
이따 뭐해 (Ha)
주말에 뭐해 (Let’s go)
랄랄라 랄랄라

오늘 뭐해 (4MINUTE)
이따 뭐해 (Ha)
주말에 뭐해 (Let’s go)
우리 만날래 (Come on)

학교 끝나고 갈 곳 없나요
집안일 끝내 놓고 할 일 없나요
회사 끝나고 방황을 하나요
지겹고 지루한 일상이 너무 싫어요

할 일 다 해 놓고도 할 일 없어
할 일 없나 찾는 사람
재미없는 TV 켜 놓고
리액션 따라 웃는 사람
다 들어와 이리 들어와
오늘만큼은 나와 놀아 봐
다 들어 봐 일단 들어 봐
오늘 뭐해 다 들어 봐

꾸미려 하지 마 즐기며 살아
세상은 밝아
사랑을 하면서
신나게 놀아 이따 전화할게요

오늘 뭐해
이따 뭐해
주말에 뭐해
랄랄라 랄랄라

오늘 뭐해
이따 뭐해
주말에 뭐해
우리 만날래

영화 보고 밥도 먹고 남자도 만나고
아메리카노 한잔 수다 떨래
밤새도록 미치는 거야
오늘 밤 다 같이 Party tonight

뭘 그리 걱정해
모두 다 잘 될 거야
(모두 다 잘 될 거야)
얼굴 좀 피고서 환하게 웃어 봐
Ha ha ha ha ha ha

I love that
Show me the lol face
묵은 때처럼 스트레스에 찌든
일상에서 벗어나 4분간
전방에 웃음 발사
먼 산 보며 멍 때리던 사람
생활에 지쳐 축 처진 사람
이리로 다 모여라 We gon’ rock it kill it
That’s how we do it

꾸미려 하지 마 즐기며 살아
세상은 밝아
사랑을 하면서
신나게 놀아 이따 전화할게요

오늘 뭐해
이따 뭐해
주말에 뭐해
랄랄라 랄랄라

오늘 뭐해
이따 뭐해
주말에 뭐해
우리 만날래

영화 보고 밥도 먹고 남자도 만나고
아메리카노 한잔 수다 떨래
밤새도록 미치는 거야
오늘 밤 다 같이 Party tonight

A-ha a-ha ah ah a-ha
A-ha a-ha, Come on, Let’s party yo

A-ha a-ha ah ah a-ha
A-ha a-ha 1, 2, 3 Go

오늘 뭐해 (4MINUTE)
이따 뭐해 (Ha)
주말에 뭐해 (Let’s go)
랄랄라 랄랄라

오늘 뭐해 (4MINUTE)
이따 뭐해 (Ha)
주말에 뭐해 (Let’s go)
우리 만날래
오늘 뭐해

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát 4MINUTE

Video 4MINUTE

Thêm
Hủy