Quách Phú Thành

对你爱不完/ Yêu Em Không Hết

-

Quách Phú Thành

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 对你爱不完/ Yêu Em Không Hết

对你爱爱爱不完
我可以天天月月年年到永远
so we love love love tonight
不愿意丝丝点点些些去面对

对你爱爱爱不完
相爱原本总是这么难


对你爱爱爱不完
我可以天天月月年年到永远
so we love love love tonight
不愿意丝丝点点些些去面对
对你爱爱爱不完
相爱原本总是这么难

对你爱爱爱不完
我可以天天月月年年到永远
so we love love love tonight
不愿意丝丝点点些些去面对
对你爱爱爱不完
相爱原本总是这么难

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Quách Phú Thành

Video Quách Phú Thành