Những Bài Hát Hay Nhất Chào Mừng Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 - Various Artists

Những Bài Hát Hay Nhất Chào Mừng Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9

-

Various Artists

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ lớn của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem toàn bộ ▼
Thêm
Hủy