Những Bài Hát Hay Nhất Cho Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4

Những Bài Hát Hay Nhất Cho Ngày Giải Phóng Miền Nam 30/4

-

Various Artists

Ngày Giải Phóng Miền Nam là một ngày lễ quốc gia của người Việt Nam, diễn ra vào ngày 30 tháng 4 hằng năm, kỷ niệm sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các lực lượng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày này là kết quả trực tiếp của Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Sự kiện 30 tháng 4 diễn ra sau khi tất cả công dân và binh lính Mỹ cùng với hàng ngàn người Việt phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam di tản khỏi Sài Gòn. Năm 1976, Việt Nam chính thức tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất và Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, theo tên của cố Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh.

Hằng năm, có rất nhiều hoạt động được tổ chức để kỷ niệm cho ngày lễ lớn của dân tộc. Tại Việt Nam, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là ngày nghỉ lễ quốc gia, được ghi trong các văn bản pháp luật với tên gọi "Ngày Chiến thắng".

Xem toàn bộ ▼