Những Bài Hát Hay Nhất Cho Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5

Những Bài Hát Hay Nhất Cho Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5

-

Various Artists

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xem toàn bộ ▼