Thúy Nga Music Box #38: Bolero & Em - Hoàng Nhung, Châu Ngọc Hà, Phương Yến Linh

Thúy Nga Music Box #38: Bolero & Em

-

Hoàng Nhung

,

Châu Ngọc Hà

,

Phương Yến Linh

Phát hành: 2021, Thúy Nga