Thúy Nga Music Box #43: Song Ngọc - Tác Phẩm Để Đời - Phương Hồng Quế, Song Thanh, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà

Thúy Nga Music Box #43: Song Ngọc - Tác Phẩm Để Đời

-

Phương Hồng Quế

,

Song Thanh

,

Ngọc Ngữ

,

Châu Ngọc Hà

Phát hành: 2021, Thúy Nga

Thêm
Hủy